ZŠ Pardubice - Studánka - Fyzika 9.A pro období 27.4.- 7.5.

Fyzika 9.A pro období 27.4.- 7.5.

29. dubna 2020, 12:14 Mgr. Oldřich Jadrný

Dobrý den,

deváťáci. Na přelomu dubna a května dokončíme celek "Země a vesmír".

Tradičně nejdříve krátký návrat k minulé práci. Většiná došlých prací byla úspěšná ("dalo se"). Pro kontrolu přikládám s jejím souhlasem přesnou práci vaší spolužačky (příloha "SP 9.r.- Slunce ...")

Nová práce:

1. v učebnici si prostudujte str.161- 170 a prohlédněte na vnitřní  přední straně učebnice "Hvězdnou oblohu na jaře" (pozn. ZENIT je nadhlavník, tedy, co máme na obloze přímo nad hlavou).

2. udělejte "zápis"  do sešitu "Fyzika" z prostudovaných stránek- buď vlastní, nebo můžete využít připravený (přílohy "SCAN0040 galaxie,.." a "SCAN0041 kosmonautika..."- místy hůře čitelné)

3. vypracujte jako samost. práci úkoly 1.-8., které najdete v příloze "SP 9.r.- kosmonautika"

.................................................................

4. zájemci  si otevřete přílohu "Země a vesmír-opak." a zkuste vypracovat jako dobrovolnou sam. práci

5. zájemci z řad těch, které čekají přijímačky na SŠ, si mohou vyzkoušet rovněž jako dobrovolnou sam. práci  vypočítat úkol z učebnice 170/2.

Jde sice o fyzikální příklad, ale umím si ho představit klidně zařazený do matematiky (rada: dráha družice= obvod kružnice,         požadavek na řešení: výsledek vyjádři v minutách, zaokrouli na celé minuty)

Vaše samostatné práce ( i dobrovolné) pošlete se vším všudy do konce soboty 9.5.2020 na mail : oldrichjadrnyzs-studankacz

S pozdravem

O. Jadrný

scan0040-zapis-galaxie-hvezdy-souhvezdi

scan0041-zapis-kosmonautika-druzice

zeme-a-vesmir-celk

Mgr. Oldřich Jadrný