ZŠ Pardubice - Studánka - Informace pro žáky 5. ročníku, kteří se hlásí do 6.B

Informace pro žáky 5. ročníku, kteří se hlásí do 6.B

Milí žáci,

test anglických znalostí, který bude vaším prvním krokem do třídy 6.B, budete psát v pátek 12. června.

Test bude trvat asi 60 minut a jediné, co si musíte přinést s sebou, je funkční propiska modré barvy.

V 8:45 se před pavilonem odborných učeben sejdou ti žáci, kteří nyní nechodí do školy. Paní učitelce Fantové předáte Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění. (viz. příloha). Bez tohoto prohlášení se nemůžete testování zúčastnit. Čestné prohlášení může vyplnit rodič žáka také v kanceláři školy.

Žáky, kteří chodí do školy, si vyzvednou v 8:50 učitelé AJ, kteří budou testování organizovat. Vyčktejte na jejich příchod ve svých třídách!

O výsledcích testů a případné účasti na ústním pohovoru budete informování prostřednictvím svých třídních učitelů nejdéle 16.6.

cestne-prohlaseni

Mgr. Ilona Bartošková, zástupce pro 2. stupeň