ZŠ Pardubice - Studánka - Basketbal

Basketbal

Zde přiklá­d­ám po­drobné pro­po­zi­ce na turnaj v Jin­dři­chově Hrad­ci. Po dě­tech po­síl­ám lís­tečky, kte­ré pro­sím po­de­piš­te a pošle­te zpět. Dě­ku­ji.

Mgr. Filip Patlevič