ZŠ Pardubice - Studánka - O prvňáčcích, obětavých rodičích a jeřabinách

O prvňáčcích, obětavých rodičích a jeřabinách

21. září 2011, 17:03 Mgr. Jaroslava Oplatková

Bylo jednou mno­ho oběta­vých ro­di­čů, kte­ří by pro své dě­ti uděl­a­li vše­cičko na svě­tě. A tak, když je paní uči­telka požá­d­a­la, aby na­tr­ha­li je­řa­bi­ny, pro­tože z ni­ch je­jich dě­ti vy­kouz­lí krás­né náhr­delníky, jez­di­li po blíz­k­ém i vz­dál­enějším oko­lí a tr­ha­li a tr­ha­li. Dě­ti se jim odv­dě­či­ly tím, že vy­tvo­ři­ly krás­né oz­do­by. Ale pro­tože ne­měly dlouhého trvání, paní uči­telka ale­spoň všechno vy­fo­to­grafova­la.

A tam byl kopec a na tom kop­ci zvo­nec a po­hád­ce o je­řa­bi­nách a hodných ro­di­čích 

je ko­nec :-)

 

 

Mgr. Jaroslava Oplatková