ZŠ Pardubice - Studánka - My tři králové jdeme do prvních tříd

My tři králové jdeme do prvních tříd

8. ledna 2012, 20:58 Mgr. Jaroslava Oplatková

Zvyky a tra­di­ce by se měly do­držovat, a tak se druháč­ci s paní uči­telkou roz­hod­li, že po­těší na­še nej­menší žáčky. Uspo­řá­d­a­li pro ně tříkrál­ovou ko­le­du.

Prvňáč­ci si již před tím vy­právě­li o třech král­ích, kte­ří se přiš­li poklo­nit Ježíš­kovi do Bet­lé­ma a ta­ké ho za­chráni­li před zlým král­em He­ro­dem.

Vy­právě­li si a vy­právě­li..., náhle se ozvalo za­klepání a zpěv... a už tam by­li do­oprav­dy...

 

M. Burgetová, J. Oplatková, P. Pospíšil a I. Trojánková