ZŠ Pardubice - Studánka - My tři králové jdeme do prvních tříd

My tři králové jdeme do prvních tříd

8. ledna 2012, 20:58 Mgr. Jaroslava Oplatková

Zvyky a tradice by se měly dodržovat, a tak se druháčci s paní učitelkou rozhodli, že potěší naše nejmenší žáčky. Uspořádali pro ně tříkrálovou koledu.

Prvňáčci si již před tím vyprávěli o třech králích, kteří se přišli poklonit Ježíškovi do Betléma a také ho zachránili před zlým králem Herodem.

Vyprávěli si a vyprávěli..., náhle se ozvalo zaklepání a zpěv... a už tam byli doopravdy...

 

M. Burgetová, J. Oplatková, P. Pospíšil a I. Trojánková