ZŠ Pardubice - Studánka - Byli jsme v Betlémě!

Byli jsme v Betlémě!

5. ledna 2013, 20:56 Mgr. Jaroslava Oplatková

Po­slední školní tý­d­en roku 2012 se druháč­ci vy­da­li do Bet­lé­ma. Ne, ne­je­li do Pales­ti­ny, ale téměř za hum­na - do malebné čás­ti Hlin­ska, kte­rá ne­se právem to­to ozna­čení.

 

Dě­ti si pro­hlédly vánoční výz­do­bu ve sta­rých chaloup­kách a ob­divovaly vysta­vené bet­lémy. Sa­mozřejmě na­kou­pi­ly plno dár­ků pro své nej­bližší.

 

Zkrá­ti­ly si tak če­kání na Štěd­rý den.

 

J. Oplatková, P.Pospíšil a I. Trojánková, třídní učitelé 2. tříd