ZŠ Pardubice - Studánka - Projektový den OČMU

Projektový den OČMU

Nikdy nikdo neví, jak se zachová v krizových situacích, které přináší sám život - ale štěstí přeje připraveným. Z tohoto důvodu dnes na celé naší škole (kromě 1.tříd) proběhl projektový den- ochrana člověka za mimořádných událostí. Věříme, že se žáci dozvěděli mnoho praktických vědomostí, ale i dovedností týkajících se tohoto tématu. Snad by po dnešku nebyli úplně překvapeni např. při- autonehodě, povodni, požáru, různých haváriích, při atmosférických poruchách, při evakuaci, při teroristickém útoku. Asi by si byli jistější i při resuscitaci zraněného, při ošetření popálenin nebo při ošetření řezných ran a tepenného krvácení............

Děkujeme všem učitelům za skvělou přípravu tohoto náročného dne a za pomoc s realizací Českému červenému kříži Pardubice v čele s panem Hanákem a také p. Kuthanové z Hasičckého záchranného sboru v Pardubicích za zapůjčení kysl. masek.

Mgr. Filip Patlevič