ZŠ Pardubice - Studánka - Děti přijaté do 1. třídy ve školním roce 2016/2017

Děti přijaté do 1. třídy ve školním roce 2016/2017

19. února 2016, 07:27 Mgr. Ivana Nejedlá

Vážení ro­di­če žáků budoucích 1. tříd

Děkujeme Vám za projevení důvěry s níž jste si k zápisu svého dítěte do 1. třídy vybrali právě naší školu, a je nám vel­mi lí­to, že z kapa­cit­ních dův­o­dů ne­můž­e­me při­jmout všech­ny dě­ti, kte­ré se le­tos do na­ší ško­ly k zápisu dostavily.

Při při­jím­ání js­me po­stu­po­va­li dle pře­dem daných kri­térií.

V přiloženém souboru naleznete seznam dětí – jejich registračních čísel -  které byly na základě použití kritérií přijaty.

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete si je ale vyzvednout v kanceláři školy v týdnu od 29. února do 4. března 2016.

seznam-prijatych-deti-2016

Mgr. Ivana Nejedlá, ředitelka školy