ZŠ Pardubice - Studánka - Barevný den ve školní družině

Barevný den ve školní družině

26. září 2016, 16:43 Milena Knollová, vedoucí ŠD

Podzimní den js­me v druži­ně vít­a­li,
v ba­revném ob­le­čení se do ško­ly vy­da­li.
Osm od­děl­ení se sešlo do­hro­ma­dy
a spo­lečně oslavi­lo podzimní den hra­mi.

Všech­na od­děl­ení ve své barvě nastou­pi­la
a bo­jový pokřik hro­madně připo­ji­la.
Sou­těže i hry na dě­ti če­kaly,
zač bo­dy do tabulky pro svá družstva získ­aly.

První spo­lečná ak­ce není ko­nečnou,
vž­d­yť dí­tě nezlo­bí, když za­baví se hrou.
Příš­tě se za­se sej­de­me,
co chystá­me, za­tím ne­řekne­me.

                           

Milena Knollová, vedoucí ŠD