ZŠ Pardubice - Studánka - Za maminku, za tatínka, za...

Za maminku, za tatínka, za...

Aktualizováno 3. září 2016, 00:16
2. září 2016, 23:53 Mgr. Jaroslava Oplatková

Po­dívej­te se, jak na­šim prvňáčkům chutná první oběd ve školní jí­delně. Všichni zvlád­li přenést si tác s obě­dem od okénka ke sto­lu a to není vůb­ec žád­ná legra­ce. J­sou to zkrátka moc ši­kovné dě­ti.