ZŠ Pardubice - Studánka - Novinky z 1.A - 8. a 9. školní týden

Novinky z 1.A - 8. a 9. školní týden

29. října 2016, 18:51 Mgr. Jaroslava Oplatková

I po­slední říj­nové dny js­me si ve ško­le pěkně uži­li. Na­še paní uči­telka moc dě­kuje p. vychova­tel­ce Fuk­sové a Hanič­ce Do­ležalové, že s ná­mi je­ly ­na náš první výl­et.

Mgr. Jaroslava Oplatková