ZŠ Pardubice - Studánka - 1.A 21 týdnů ve škole

1.A 21 týdnů ve škole

22. ledna 2017, 00:19 Mgr. Jaroslava Oplatková

PO­ZOR! PO­ZOR! Už js­me to spo­čít­a­li! 

Na­u­či­li js­me se 26 pís­menek a sko­ro všechno už přeč­te­me. K to­mu po­čít­á­me do sed­mi a ješ­tě umí­me poznat stopy ve sněhu. A co ješ­tě? To už ukáží na­še fo­to­grafie.

Mgr. Jaroslava Oplatková