ZŠ Pardubice - Studánka - 1.A se hlásí v novém roce

1.A se hlásí v novém roce

14. ledna 2017, 23:47 Mgr. Jaroslava Oplatková

Za­čal nový rok a my js­me ­se vrá­ti­li do lavic. Te­dy - ne­jen do lavic, pro­tože učit se můž­e­me i jin­de a ta­ké to­ho vy­u­žívá­me. A už se těš­í­me, co nás v ro­ce 2017 če­ká nového.

Mgr. Jaroslava Oplatková