ZŠ Pardubice - Studánka - Indiáni z 1.A

Indiáni z 1.A

19. března 2017, 22:20 Mgr. Jaroslava Oplatková

Ten­to tý­d­en se dě­ti v 1.A pro­měni­ly v in­di­án­ský kmen a pěkně si in­di­án­skou výu­ku užívaly.

Vy­ro­bi­ly si nezbytnou výbavu kaž­d­ého In­di­á­na - če­lenku, na­u­či­ly se in­di­án­ský pokřik, in­di­án­skou říkanku a zpívaly ang­lickou písničku Ten Litt­le In­di­ans. A ma­te­ma­tika jim šla prav­dě­po­dobně díky ša­man­ským kouz­lům ja­ko po más­le.

Mgr. Jaroslava Oplatková