ZŠ Pardubice - Studánka - Pevnost Boyard ve školní družině

Pevnost Boyard ve školní družině

21. května 2017, 15:50 Milena Knollová, vedoucí ŠD

Na hru pevnost Boyard se dě­ti těš­i­ly,
až ce­ličký den ve ško­le ru­ši­ly.

Své vlajky si pře­dem malovaly
a k to­mu bo­jový pokřik zrý­movaly.

Při spor­tovních hrách pravi­d­la do­držovaly,
při do­bývání hra­du sta­tečně bo­jovaly.

Hra s opravou nale­zeného hra­du je po­bavi­la,
hla­si­tý úsměv a pokřik u nich vy­lou­di­la.

Dě­ti odvahu a sta­tečnost pro­kázaly,
když sliz s klí­či k hra­du pro­hle­dávaly.

Po odemknutí hra­du byl poklad nale­zen
a po je­ho otevření spraved­livě roz­děl­en.

Milena Knollová, vedoucí ŠD