ZŠ Pardubice - Studánka - 6.A a 6.B vědí, jak se skvěle odreagovat

6.A a 6.B vědí, jak se skvěle odreagovat

27. prosince 2017, 18:00 Mgr. Monika Fantová

Dne 20.12. 2017 6.A spo­lu s 6.B vy­ces­tova­la do ne­dale­ko vz­dál­eného Hrad­ce Král­ové na chví­li za­po­menout na školní po­vinnos­ti a tro­chu se od­re­a­go­vat v zábavním cen­t­ru Tongo. Dě­ti si uži­ly spous­ty zábavy ne­jen na trampo­línách, skluzav­kách, ale dokon­ce i s lek­torkou zum­by, s k­te­rou si poz­dě­ji dokon­ce za­cvi­či­ly, ne­jen sleč­ny. Ten­to výl­et byl skvě­lý ne­jen pro psycho­hygi­enu dětí, ale ta­ké pe­da­go­gického do­pro­vo­du. S ­dět­mi js­me se za­se o tro­chu ví­ce pozna­li a mys­lím, že js­me všichni strávi­li příj­em­ný den.

Mgr. Monika Fantová