ZŠ Pardubice - Studánka - "Mami! Teto!!"

"Mami! Teto!!"

Aktualizováno 3. ledna 2018, 00:18
21. prosince 2017, 13:23 Mgr. Jaroslava Oplatková

Kdy­­by u nás něk­­do po­slou­­chal za dve­ř­­mi kte­rýko­­liv školní den, usly­šel by dět­ské hlásky: "Paní uči­­telko,...! Pane uči­­te­­li,...!!"

V úte­­rý 19. pro­­­sin­­ce by se divil! Ze všech tříd druháč­­ků se ozývalo: "Ma­­mi,...! Te­­to,...!!" Jak je to možné??? Zkrátka druháč­­ci Ne­linka, Vik­torka, Amálka, On­d­ra a Maxík ma­­jí skvě­­lé ma­­minky! Mís­­to do­má­­cí přípravy na Váno­­ce ne­váh­aly při­­jít mezi dě­­ti a pět vy­­u­­čova­­cích ho­­din s ni­­mi vy­­ráb­­ět, po­máh­at, usmívat se, po­hla­­dit za po­ve­­denou prá­­ci... Ma­­minky byly tak sta­­tečné, že to všech­­ny vydrže­ly až do kon­­ce a dě­­ti si zho­­tovi­ly krás­­né vánoční výr­­obky - třpy­tivou ry­­bičku z ta­­líř­­ku, dřevěnou oz­­do­bu - sr­díčko,  an­­děl­­íčka z recyklovaných vě­­cí a malovaný kamínek. A ješ­­tě se dozvě­­děly mno­ho za­­­jí­­mavos­tí o Váno­­cích.

Mi­­lé ma­­minky, má­­te náš ob­­div! DĚ­­KUJE­­ME!!!

Děti a učitelé z 2.A,B,C