ZŠ Pardubice - Studánka - Vzájemné doučování

Vzájemné doučování

Vážení rodiče,

 varianta doučování se žáků navzájem mezi sebou (peer to peer) nám připadá velice zajímavá, proto jsem zaregistroval do tohoto projektu i naši školu. Se zástupci tříd jsme o projektu hovořili na Radě dětí.

Učme se společně s talentify.me

Společně se připravit na zkoušení. Dohnat učivo po nemoci. S tím si mohou pomoci i žáci a žákyně navzájem.

talentify.me je web, který propojuje žáky z různých tříd a umožňuje si domluvit vzájemné doučování. Na této bezplatné online platformě je možné snadno nabídnout doučování v nějakém předmětu, anebo vyhledávat mezi nabízeným doučováním. To vše je nově přístupné i žákům vaší školy. Do České republiky talentify.me přináší EDUin, o. p. s. Víc informací o projektu naleznete online na www.talentify.me. Tento projekt přicházi z rakouského školství.

Při registraci je nutné zadat specifický kód, který zájemci obdrží v ředitelně školy.

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy