ZŠ Pardubice - Studánka - Fotografie druháčků z Křemešníku

Fotografie druháčků z Křemešníku

Aktualizováno 24. února 2018, 19:17
24. února 2018, 18:58 Mgr. Jaroslava Oplatková

Všechno dob­ře do­padlo a my už js­me v po­řád­ku do­ma. Vzpo­mínky nám však zůstanou a ta­ké fo­to­grafie. Po­dívej­te se na nás.

Vi­deo z vý­cviku za­čá­teční­ků naj­de­te na ad­re­se https://www.youtu­be.com/watch?v=-bB­JGfI0D6w (ne­bo na YouTu­be pod názvem Kře­mešník 21.2.2018)

Lyžaři z 2.A , 2.C a dospělí