ZŠ Pardubice - Studánka - Naši žáci jsou přeborníky okresu v malé kopané

Naši žáci jsou přeborníky okresu v malé kopané

5. dubna 2018, 18:45 Mgr. Miloš Kaplan

Dnes 5.4.pro­běh­lo v are­álu PA­MA­KO na Hůr­kách okresní ko­lo v ma­lé kopané. Před­stavi­lo se zde 6 nej­lepších můžs­tev z kva­lifi­kačních turnajů, kte­ré pro­běh­ly před Ve­liko­no­ce­mi. Velkého úspě­c­hu do­sáh­lo družstvo na­šich chlap­ců, kte­ré po vy­ni­ka­jích výko­nech ob­sa­di­lo senzační první mís­to a po­stou­pi­lo do kraj­ského fi­nále, kte­ré pro­běh­ne v Chru­di­mi dne 26.4. 2018. Sestava: Mi­­chal Hrá­d­ek, Mi­­chal Mar­ší­­ček, David Mla­­te­­ček, Lukáš Val­ský, Sam Tompos, Ku­­ba Fi­­cek, Jirka Ko­lář, Dan Menšl, David Menšl, Adam Arnošt a Adam Špi­roch.

Po­hár a diplom pro ví­t­ěze převzal náš nej­lepší hráč, kapi­tán Mi­chal Hrá­d­ek.

Výsledky:

Stu­dánka : Ohrazeni­ce  0:0

Stu­dánka : Chol­ti­ce       1:0 ( branka Mar­ší­ček)

Stu­dánka : Bene­šovka  2:0 ( branky Mar­ší­ček, Mla­te­ček)

Stu­dánka : Boh­daneč    2:0 ( branky Mar­ší­ček, Ko­lář)

Stu­dánka : Se­ze­mi­ce    2:2 ( branky Mar­ší­ček, Menšl D.)

Mgr. Miloš Kaplan