ZŠ Pardubice - Studánka - Slavnostní vyřazení deváťáků

Slavnostní vyřazení deváťáků

Aktualizováno 1. července 2018, 12:37
29. června 2018, 23:31 Mgr. Ilona Bartošková, zástupce pro 2. stupeň

Ve čtvr­tek 28. 6. pro­běh­lo v KD Hro­novická slavnost­ní vy­řazení žá­ků 9. ročníku.

Pro tu­to příl­eži­tost si tří­dy připravi­ly třídní vi­dea, na kte­rá se můž­e­te po­dívat i vy, kte­ří js­te v Hro­novické ne­by­li.


Mgr. Ilona Bartošková, zástupce pro 2. stupeň