ZŠ Pardubice - Studánka - Prodej sešitů 4. září

Prodej sešitů 4. září

V úte­­rý 4. zář­­í  do­po­ledne pro­­­­běh­ne ve ško­le pro­­­­­­­dej se­ši­­­­tů pro le­­­­tošní školní rok.

Pro žáky jsou připra­ve­­­­ny balíčky se vším, co bu­­­­dou potře­­­­bovat.

Pokud žák ne­­­­má o tu­­­­to službu záj­­­­em, může si ob­sta­rat se­ši­­­­ty sa­­­­mozřejmě sám.

V při­loženém sou­­­­bo­­­­ru je tabulka s kalkula­­­­cí pro jedno­t­­­­livé tří­­­­dy.

pro­dej-se­si­tu-ve-skolnim-ro­ce-2018

Mgr. Ilona Bartošková, zástupce pro 2. stupeň