ZŠ Pardubice - Studánka - Prodej sešitů 4. září

Prodej sešitů 4. září

V úte­rý 4. zář­í  do­po­ledne pro­­­běh­ne ve ško­le pro­­­­­dej se­ši­­­tů pro le­­­tošní školní rok.

Pro žáky jsou připra­ve­­­ny balíčky se vším, co bu­­­dou potře­­­bovat.

Pokud žák ne­­­má o tu­­­to službu záj­­­em, může si ob­sta­rat se­ši­­­ty sa­­­mozřejmě sám.

V při­loženém sou­­­bo­­­ru je tabulka s kalkula­­­cí pro jedno­t­­­livé tří­­­dy.

prodej-sesitu-ve-skolnim-roce-2018

Mgr. Ilona Bartošková, zástupce pro 2. stupeň