ZŠ Pardubice - Studánka - Rozvrhy tříd 2. stupně

Rozvrhy tříd 2. stupně

V při­ložených sou­bo­rech naj­de­te rozvrhy tříd 2. stupně. První dva týd­ny jsou zku­šební, může do­jít k drobným změnám.

rozvrh-9b.xlsx15.56 KiB
9.B

Mgr. Ilona Bartošková, zástupce pro 2. stupeň