ZŠ Pardubice - Studánka - Důležité informace ke stavu stropních konstrukcí v ZŠ Studánka

Důležité informace ke stavu stropních konstrukcí v ZŠ Studánka

Vážení rodiče,

dle oficiálního vyjádření statika, které jsme dnes 5. 9. 2018 obdrželi, stropní konstrukce nevykazují po tak dlouhé době provozu žádné známky přetížení. Dle statika se však při stavbě pavilonů v 60. letech nepostupovalo tak, aby stropní konstrukce vyhovovaly současným platným normám. Proto nyní doporučuje jako nejvhodnější postup, který umožní zachovat běžný provoz prostor i v 1. patře, podepření stropních desek uprostřed vhodnou podpěrou.

V průběhu roku by pak došlo k finálním podpěrám všech pavilonů pomocí traverz. Výuka na ZŠ Pardubice – Studánka tím pádem nebude omezena. Čekáme na kompletní dokončení rekonstrukce odborných učeben, které by mělo být hotové zřejmě v půlce listopadu 2018, a tím se nám uvolní minimálně 5 učeben navíc oproti dnešnímu stavu.

Pokud nenastanou během víkendu nepředvídatelné komplikace s instalací podpěr, žáci 2. stupně již v pondělí 10. 9. 2018 začnou výuku v prostorách ZŠ Studánka. V opačném případě bychom využili zarezervované učebny v ZŠ Dubina. Pondělní sraz všech žáků z 2. stupně je na ZŠ Studánka z důvodu prodeje sešitů a tam dostanou žáci i podrobné informace od svých třídních učitelů.

Přes víkend budu sledovat průběh prací s instalací preventivních podpěr a v neděli večer určitě na webových stránkách školy zveřejním aktuální informace k pondělnímu dni.

Na závěr bych chtěl uvést na pravou míru fabulace, které se během posledních dní objevovaly všude kolem. Ve škole nespadl žádný strop, cihla ani omítka a nikde se neobjevila ani žádná prasklina nebo trhlina.

Tato situace byla pro školu velmi nepříjemná v tom, že jsme se ji dozvěděli poslední pracovní den před nástupem dětí po letních prázdninách, protože zaměstnanci majetku a investic čekali na vyjádření statika.

Chtěl bych velmi poděkovat všem rodičům a žákům, kteří tuto nepříjemnou situaci pochopili a dokonce nabídli i svou pomoc, a také oficiálně děkuji všem zaměstnancům školy, kteří velmi aktivně pomáhali všude tam, kde bylo potřeba.

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy