ZŠ Pardubice - Studánka - Duchové a strašidla na Studánce

Duchové a strašidla na Studánce

Duchové a straši­d­la se le­tos opět seš­li na Stu­dán­ce. Dě­kuje­me duchům a straši­d­lům za návš­těvu. Všem pánům uči­te­lům, paním uči­telkám a vychova­telkám a dlouhé řa­dě žá­ků, kte­ří setkání organizova­li, pat­ří velký dík!

Mgr. Ilona Bartošková, zástupce pro 2. stupeň