ZŠ Pardubice - Studánka - Svatomartinská slavnost

Svatomartinská slavnost

8. listopadu 2018, 18:32 Mgr. Monika Březinová

Ohlédnutí za sva­to­mar­tin­skou slavnos­tí, kte­rá se usku­tečni­la 7. 11. 2018 ve stu­dáneckém le­se. Dě­ku­ji všem, kte­ří přiš­li tu­to ak­ci podpo­řit.

Mgr. Monika Březinová