ZŠ Pardubice - Studánka - Varhany pro katedrálu

Varhany pro katedrálu

7. prosince 2018, 20:46 Mgr. Karolína Beranová

V polovině 19. století dospěla idea dostavby svatovítské katedrály k myšlence, aby byly do velkého prostoru chrámu pořízeny nové reprezentativní varhany. Plány byly velkolepé, nástroj se měl stát ozdobou chrámu, a dokonce i největším chrámovým nástrojem na světě. Velká očekávání však nemohla být naplněna, neboť nákladná dostavba a pořízení nezbytného vybavení interiéru katedrály vyčerpaly možnosti stavitelů. Bylo proto po delších jednáních rozhodnuto pořídit skromnější nástroj a postavení velkých varhan svěřit budoucím generacím. Provizorní varhany pak postavila v r. 1932 kutnohorská varhanářská firma Josefa Melzera.

Myšlenka postavení nových varhan však nezanikla, ale opakovaně se vynořovala, aby byla v důsledku nepříznivých celospolečenských událostí let válečných i v důsledku poválečného uspořádání odložena na časy příznivější

Všichni, kteří si váží země, ve které se narodili, jsou nepochybně hrdi na to, že takové časy nastaly právě nyní.

Odborná komise vybrala výrobce varhan. Stala se jím španělská firma Gerhard Grenzing S.A. z městečka El Papiol u Barcelony.

Zřejmě nejprestižnější projekt Evropy tohoto druhu vyjde asi na 70 milionů korun.

My jsme byli jen malými přispěvateli, ale díky výtvarným pracím našich žáků a projektu hnutí Na vlastních nohou Stonožka jsme se zapojili také. Za odměnu jsme byli pozváni do Svatovítské katedrály na Slavnostní mši svatou, jejímž hlavním celebrantem byla Jeho Eminence Dominik, kardinál Duka.

 Celý hradní komplex je přísně střežen a fronty nekonečné, tak jsme se na mši dostali včas jen díky VIP pozvánce.

Nové Svatovítské varhany by se měly, snad i díky nám, poprvé rozeznít v prosinci 2019.

Mgr. Karolína Beranová