ZŠ Pardubice - Studánka - Den otevřených dveří školy

Den otevřených dveří školy

Vážení zákonní zástup­­­ci žá­­­ků ško­ly, ro­­­di­­­če bu­­­dou­­­cích ško­lá­­­ků a další přízn­iv­­­ci ško­ly!

Dovo­l­­­te nám pozvat Vás na "Den otevřených dve­ří" na­ší ško­ly, kte­rý pro­běh­ne

 20. úno­­ra 2019 od 9 do 12 ho­­­din a od 14 do 16.30 ho­­din.

Od 9 do 12 ho­­­din můž­e­­­te sle­­­dovat prá­­­ci v ­ho­­­di­nách ne­­­bo se zú­­­častni­t pro­­­hlídky ško­ly.

Pro­­­hlídka ško­ly za­­­­­číná vž­­­dy v ­­­ce­lou ho­­­di­nu (9, 10, 11 ho­­­din) u vcho­­­du hlavní bu­­­dovy.

Od 14 do 16.30 ho­­­din si můž­e­­­te pro­­­hlédnout výs­­­tavky pra­­­cí žá­­­ků, prá­­­ci v záj­­­­­mových krouž­c­ích ne­­­bo se zú­­­častnit pro­­­hlídky ško­ly.

Pro­­­hlídka ško­ly za­­­­­číná vž­­­dy v ­­­ce­lou ho­­­di­nu (14, 15, 16 ho­­­din) u vcho­­­du hlavní bu­­­dovy.

                                                                  Ve­­­dení ško­ly

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy