ZŠ Pardubice - Studánka - Projekt Edison - návštěva cizinců na naší škole

Projekt Edison - návštěva cizinců na naší škole

iDo naší školy v měsíci květnu zavítali zahraniční studenti z různých koutů světa a strávili u nás celý týden. Přivítali jsme stážisty z Indie, Gruzie, Ruska, Kazachstánu a Thajska. Tento ojedinělý jazykový projekt seznámil naše žáky s cizí kulturou a umožnil dětem se aktivně podílet na komunikaci v angličtině. Zejména žáci z devátých tříd dostali příležitost využít své jazykové znalosti, když zajišťovali asistenci a pomoc jak stážistům, tak i žákům z nižších ročníků. Cizinci jednotlivě přicházeli do tříd prvního i druhého stupně a v anglickém jazyce prezentovali vše o své zemi. Zejména hovořili o kultuře, historii, zvycích a zajímavostech. Výuku zkrášlili ukázkou videí, her, tančili místní tance a učili žáky základní fráze ve svém rodném jazyce. V rámci předmětu konverzace v anglickém jazyce se žáci šestých a sedmých tříd podíleli na procházce po Pardubicích, která byla součástí programu našich hostů. Děti ve skupinkách popisovaly jednotlivé památky města a seznamovaly stážisty s historií Pardubic. Stážisté měli možnost také navštívit pivovar Pernštejn za doprovodu svých asistentů a poznat, jak se u nás vyrábí pivo. Pobyt cizinců zajišťovaly hostitelské rodiny našich žáků a za to jim velmi děkujeme. Cílem tohoto multikulturního projektu bylo seznámit žáky s jinou národností a aktivně komunikovat v angličtině, což přináší velkou motivaci do dalšího studia.

                                                                                            Petra Smotlachová

Mgr. Ilona Bartošková, zástupce pro 2. stupeň