ZŠ Pardubice - Studánka - Chlapci z 8.A vybojovali v branném závodě krásné 5. místo z 11 týmů

Chlapci z 8.A vybojovali v branném závodě krásné 5. místo z 11 týmů

19. listopadu 2019, 19:45 Mgr. Monika Fantová

Dne 13. Listopadu 2019 proběhl v Tyršových sadech v Pardubicích branný závod s názvem Mise: REMINISCENCE 2019, kterého se zúčastnili i chlapci z 8.A. Závod byl uspořádán k připomenutí Dne veteránů Československou obcí legionářskou společně s Klubem výsadkových veteránů Chrudim.

Tento projekt měl také připomenout hrdinství a oběti příslušníků Armády České republiky působících v zahraničních misích. Vznikl v roce 2016 jako reakce na smrt 5 vojáků, kteří zahynuli v Afganistánu v roce 2014 během plnění svého úkolu.

V letošním roce se tohoto závodu zúčastnilo celkem 11 desetičlenných družstev z okolních škol Pardubického kraje.Tým 8.A se nazýval Raining men.

Celý den vydatně pršelo, místy také sněžilo a byla opravdu zima. V průběhu aktivit řada chlapců od plnění úkolů odstupovala a tak všechny ostatní disciplíny, které byly různorodé, od střelby vzduchovkou na padací terče, orientační běh, čtení Braillova písma nebo střílení foukačkami, si vyzkoušeli jenom tři chlapci z našeho původního desetičlenného týmu. Jan Jeníček, Roman Bukač a Jakub Tunka prokázali velmi dobrou fyzickou zdatnost a hlavně odolnost. Nakonec náš pouze tříčlenný tým Raining men vybojoval krásné  5. místo.

Chlapci za úspěšnou účast v závodě obdrželi Certifikát účastníka branného závodu a samozřejmě  i dobrý pocit ze sebe sama a také zážitky z nevšedních disciplín.

Jménem třídní učitelky jim velmi děkuji za vzornou reprezentaci ZŠ Studánka v tomto závodě.

Mgr. Monika Fantová