ZŠ Pardubice - Studánka - Žáci 8. tříd v Global Management Challenge

Žáci 8. tříd v Global Management Challenge

28. ledna 2020, 10:34 Mgr. Dominika Pospíšilová
Žáci všech 8. tříd se v rámci předmětu Svět práce - volba povolání dobrovolně zúčastnili soutěže Global Management Challenge. Tato největší soutěž na světě v oblasti simulace strategie řízení společnosti je určena především pro studenty vysokých škol a profesionální manažery z podnikové praxe, nicméně ani žáci ZŠ se nenechali zahanbit a byli ostatním plnohodnotnou konkurencí.
Do prvního národního kola se přihlásilo 36 žáků, kteří vytvořili celkem 13 firem. Po dobu pěti týdnů si vyzkoušeli, jaké je to řídit vlastní firmu, kdy modelové obchodní společnosti soutěží na virtuálních trzích s cílem dosáhnout co nejvyššího zhodnocení investice a nejlepšího tržního postavení na základě dosaženého zisku. Tato simulace řízení společnosti v anglickém jazyce pomáhá rozvíjet rozhodovací dovednosti a analytické myšlení.
Na základě výsledků prvního kola nám do semifinále národního šampionátu postupují 4 společnosti: ŠMD.CORP, D.O., RITAGON a PJV.
Celou tuto soutěž nyní zaštiťuje Ing. Lukáš Kruml, Ph.D., výkonný ředitel a kouč české reprezentace GMC Česká republika, který se svým týmem v roce 2018 získal zlatou medaili pro Českou republiku na Mistrovství světa v Dubaji. Lukášovi děkujeme za umožnění a zprostředkování účasti. Více informací k GMC naleznete na www.gmcczech.cz.
Našim žákům ještě jednou děkujeme za vzornou reprezentaci a oceňujeme, že se nebojí přijímat jakékoliv výzvy! Všem postupujícím hodně štěstí v semifinále!

Mgr. Dominika Pospíšilová