ZŠ Pardubice - Studánka - Český jazyk 6.C – práce do 16.3.

Český jazyk 6.C – práce do 16.3.

11. března 2020, 23:53 Mgr. Lucie Kovářová

Mluvnice: Základní větné členy (opakování učiva)

Sloh: Popis postavy

  • Přečti si poučku v učebnici na s. 122.
  • Otevři si v počítači word a připiš ke každému řádku ze cvičení jedna na s. 122 alespoň 3 přídavná jména.
  • Přečti si text ve cvičení 4 na s. 123. Ještě jednou si přečti použitá slovesa. V otevřeném souboru word vynech dva řádky a zkus podle vzoru popsat svého sourozence nebo kamaráda/ kamarádku (minimálně 8 vět).
  • Procvičuj na www.skolasnadhledem.cz , zadej kód 446 080 a vyhledej pouze Přirovnání v popisu 1 a Přirovnání v popisu 2.

Literatura: Putování do neskutečných světů: Christopher Paolini

  • Práce s čítankou s. 50-51
  • Přečti si pozorně text.
  • Do literárního sešitu odpověz čitelně na otázky 1, 6, 7, 8 – odpovědi ofoť a přidej do mailu.
  • Zopakuj si básničku, kterou sis vybral ((nedříkávej ji, recituj!!!)
  • Pošli mi kopii zápisu z četby a založ si ho do portfolia.
  • Začni číst novou knihu – pověsti – termín odevzdání zápisu z četby je 1.4.

Až budeš mít vše splněné, odešli úkoly na mou adresu v jednom mailu nejpozději 16.3. Přeji ti úspěšné samostudium.

Mgr. Lucie Kovářová