ZŠ Pardubice - Studánka - Český jazyk 9.B – práce do 18.3.

Český jazyk 9.B – práce do 18.3.

12. března 2020, 09:39 Mgr. Lucie Kovářová

Mluvnice: Významové poměry

 • Pracuj s učebnicí s. 79-81.
 • Zopakuj si, co víš o významových poměrech mezi větami hlavními, mezi souřadně spojenými větami vedlejšími, mezi souřadně spojenými větnými členy – poučka, knížečka.
 • Vypracuj cvičení 2 na s. 81 (zkontroluj podle přílohy).
 • Vypracuj s pomocí knížečky cvičení 3 na s. 81.
 • Vezmi si pracovní sešit, písemně čitelně vyřeš celé cvičení 1 (A, B, C) na s. 53, ofoť a pošli v souhrnném mailu.

 • Sloh: Charakteristika
 • Úlohy v pracovním sešitě
 • 76/5a, b, c  – diamanty pošli ofocené
 • 77/7 – napiš krátké zamyšlení (minimálně 10 vět) do wordu a pošli v souhrnném mailu
 • 76/4a – pokračuj do wordu na další stránku a také pošli

 • Literatura: Jaroslav Seifert – Maminka
 • Přečti si básně ze sbírky Maminka.
 • Vyber si minimálně 2 a okomentuj jejich stavbu (poezie, sloka, verš, rým, téma, zastaralé výrazy, citově zabarvená slova, oslovení, personifikace, přirovnání, metafora, …) a popiš, jak báseň působí na tebe – pošli v souhrnném mailu.
 • Jednu báseň si připrav k recitaci.
 • Ofoť a přilož do souhrnného mailu zápis z četby, pak si ho pečlivě ulož do portfolia.
 • Začni číst další knihu – detektivka/ fantasy/ sci-fi (termín odevzdání zápisu je 1.4.)

Až budeš mít vše splněné, odešli úkoly na mou adresu luciekovarovazs-studankacz v jednom mailu nejpozději 18.3. Přeji úspěšnou domácí přípravu.

Mgr. Lucie Kovářová