ZŠ Pardubice - Studánka - Fyzika 7.A,B,C, práce na období 10. - 17.3.

Fyzika 7.A,B,C, práce na období 10. - 17.3.

10. března 2020, 19:03 Mgr. Ivana Nejedlá

Žáci a žákyně

V přiložených souborech naleznete práci za hodiny fyziky, které nám odpadnou tento týden a v první polovině příštího týdne.

  1. Soubor „procvičení výpočtů na tlak“ je pouze pro vás na procvičení – ve třídě 7.A,B jsme první část dělali v hodině, takže je pouze pro 7.C, druhá část je pro všechny. Doporučuji procvičení, soubor obsahuje i řešení – samostatně si zkontrolujte.
  2. Soubor „Prověrka – tlak“ – zadání vyřešte a vyřešené zašlete na můj mail. Budu práci hodnotit. Řešení můžete psát přímo do souboru a ten mi vyplněný zaslat, nebo si prověrku vytiskněte, vypočítejte, ofoťte a pak mi zašlete.
  3. Samostatně si přečtěte teorii v souborech „1. teorie – tření“, „2. teorie – tření.“
  4. Na základě přečteného vyplňte pracovní list „Zápis – třecí síla, tření v praxi“. Vyplněný pracovní list mi zašlete a napište mi, zda vám jej mám vytisknout nebo jste si ho vytiskli sami. Budu vám pracovní listy schraňovat a až se zase uvidíme, předám vám je. Splnění úkolu budu hodnotit malou známkou –zatím si je budu psát pouze k sobě, na závěr plnění těchto úkolů vyhodnotím jednou velkou známkou.

Zadané úkoly mi prosím zašlete nejdéle do večera 17.3., kdy vám pošlu úkoly na další období.

Přeji hodně zdaru při řešení a těším se, až se opět uvidíme v hodinách!

Moje mailová adresa: ivananejedlazs-studankacz

proverka-tlak

zapis-treci-sila-treni-v-praxi

Mgr. Ivana Nejedlá