ZŠ Pardubice - Studánka - Fyzika - 9.B,C do 27.3.2020

Fyzika - 9.B,C do 27.3.2020

23. března 2020, 10:09 Mgr. Jiří Mandys

Žáci a žákyně,
tento týden, od 23. do 27. 3., jsem pro vás připravil úkoly na 2 hodiny fyziky (úterý a čtvrtek).
Vaším úkolem bude prostudovat si obě přiložené prezentace:

  • Atmosféra Země - opakování učiva ze 7. ročníku, doplněná o pár informací vztahující se k tématu Atmosféra a počasí. Pracovní list odevzdávat nemusíte, záleží na vás, zda si je doplníte, ale učivo jsme již probírali v 7. ročníku ve fyzice nebo jste se informace dozvěděli v zeměpise, chemii či přírodopise. 

Atmosféra Země

PL - Atmosféra Země

  • Podnebí, počasí a meteorologie – nové učivo, které je potřeba si projít a odpovědi zaznamenat do pracovního listu. Budete je zasílat v e-mailu. 

Podnebí, počasí a meteorologie

PL - Podnebí, počasí a meteorologie

Pracovní list můžete vyplnit přímo v počítači, vytisknout a vyplnit rukou. Následně mi jej uložíte, ofotíte mobilním telefonem, naskenujete a mi zašlete v příloze e-mailu nejpozději do 27. 3. 2020 do večera.

Opakujte si učivo atomová a jaderná fyzika, jelikož vás příští týden čeká ve dnech 31. 3. - 2. 4. 2020 on-line test. Vyplňovat jej budete přímo v prohlížeči a bližší informace se dozvíte příští týden.

Přeji hodně zdaru při řešení!
Moje mailová adresa: jirimandyszs-studankacz

Mgr. Jiří Mandys