ZŠ Pardubice - Studánka - Informatika 6.A,C - 11. a 12. týden

Informatika 6.A,C - 11. a 12. týden

11. března 2020, 09:55 Mgr. Karolína Beranová

roman-sebrle

Informatika 6. A, 6. C -11. a 12. týden – Prezentace v programu PowerPoint

Milí žáci,

písemná příprava na téma Osobnost nebo Sport měla už být hotová a odeslaná jako příloha v programu Word, kdo tak neučinil, pošle na e-mailovou adresu beranovainformatikaseznamcz nejpozději do 13. 3.

  • příprava má být v heslech nebo jednoduchých větách, ke každému bodu minimálně 5 hesel (základní charakteristika sportu nebo základní údaje o osobnosti, zajímavosti, pravidla nebo úspěchy, významní zástupci vybraného sportu a jejich úspěchy, vybrané dílo nebo počin osobnosti podrobněji, odborné termíny související se sportem nebo oblastí činnosti, ve které se osobnost proslavila, organizace sdružující sportovce, rodina, přátelé a zázemí osobnosti, místa působení osobnosti, otázky, kvíz nebo úkoly pro posluchače, odkazy na zdroje, ze kterých jste čerpali informace

grafická podoba prezentace v programu PowerPoint na téma Osobnost nebo Sport bude odeslána nejpozději do pátku 20. 3. na e-mailovou adresu beranovainformatikaseznamcz

PPTX bude vycházet z písemné přípravy ve Wordu

  • prezentace bude obsahovat minimálně 10 snímků
  • text bude velký (min 24 bodů), psaný v heslech nebo jednoduchých větách, nadpis každého snímku větší než ostatní text
  • na každém snímku bude dostatečně velký obrázek s popiskou, co na snímku je
  • bude vždy využita celá plocha snímku, nebudou na něm zbytečná prázdná místa
  • návrhy volte jednoduché, nepoužívejte negativní písmo (bílé na tmavém podkladu)
  • obsah bude čerpán minimálně ze tří zdrojů, všechny zdroje textu i použitých obrázků budou uvedeny na konci prezentace
  • práce nebude obsahovat pravopisné chyby
  • ukázku,jak by měla práce vypadat, máte v příloze

Na vaše práce se těším!

Mgr. Karolína Beranová

Mgr. Karolína Beranová