ZŠ Pardubice - Studánka - VkO - 7C - do 22. 3.

VkO - 7C - do 22. 3.

15. března 2020, 18:18 Mgr. Tomáš Zářecký

Milá 7.C,

tady máte něco, ať se nenudíte v rámci občanky. Pište, prosím, upřímně. Vaše výtvory budu číst pouze já a nikde je nebudu zveřejňovat.

  1. Navážeme na minulou lekci s tématem sebepoznání a sebepojetí. Napište krátkou úvahu o tom, jak vnímáte sami sebe. Jinými slovy, odpovězte na otázku: Kdo je … (doplň svoje jméno)?
  2. Připojte odstavec, ve kterém se zamyslíte nad vlastním sebevědomím – je vysoké, přiměřené, nebo nízké? Své tvrzení podpořte konkrétními příklady z vašeho života.

Ke kontrole zašlete: dopsaný poznámkový sešit (foto) do 22. 3.

Mgr. Tomáš Zářecký