ZŠ Pardubice - Studánka - Zeměpis - 9.C - období 11. - 13. března

Zeměpis - 9.C - období 11. - 13. března

Dobrý den,

náš domluvený test na sídla je opět odložen, na termínu se dohodneme, až bude jasný náš návrat do školy.

V příloze najdete soubor Nerostné suroviny, jde o studijní text, po jehož přečtení vypracujete buď myšlenkovou mapu, nebo schematický zápis podle vlastního uvážení. Úkol vypracujte do pořadače a ke kontrole zašlete podepsanou fotku vaší práce.

Druhý úkol na téma Průmysl můžete vypracovat přímo ve Wordu, hotovou mapu s městy do souboru vložíte jako obrázek a takto zašlete ke kontrole. Přiložené mapy průmyslu a zemědělství můžete použít jako zdroj informací.

Oba úkoly zašlete nejpozději do 14. března na emailovou adresu ilona.bartoskova@zs-studanka.czDo předmětu emailu napište, prosím, své jméno, příjmení a třídu. 

Děkuji.

nerostné suroviny

prumysl.docx18.94 KiB
prumysl

prumysl-a-suroviny

energetika

zemedelstvi

Mgr. Ilona Bartošková, zástupce pro 2. stupeň