ZŠ Pardubice - Studánka - Český jazyk - 6.C  do 5.6.

Český jazyk - 6.C  do 5.6.

31. května 2020, 17:32 Mgr. Lucie Kovářová
  • Mluvnice - online hodina v pondělí 1.6. od 10:00 a ve čtvrtek 4.6. od 9:00

Téma: Věta jednoduchá a souvětí, Věta hlavní a věta vedlejší, Počet vět v souvětí, Spojovací výrazy, Grafické znázornění souvětí

Pomůcky: učebnice a sešity na český jazyk, psací potřeby

Cvičení z PS vypracovat na čtvrteční hodinu: 65/1, 66/2a) a 3, 71/1, 2, 3 – kontrola při hodině.

  • Sloh a literatura - vypravování:

Putování za mrazem v zádech - Cesty do tajemných míst

Přečti si text na s. 136-137, odpověz celými větami a čitelně do literárního sešitu na otázky 1 – 3. Také vyhledej informace o sérii knih Hraničářův učeň. Kolik dílů zatím obsahuje? Vypiš alespoň pět názvů. Zpracovaný zápis pečlivě vyfoť a pošli mi mailem.

Tak už máme červen, prázdniny klepou na vrátka. Čekají nás poslední tři týdny výuky. To už se nechá vydržet. Nezapomeňte doplnit a poslat všechny resty. Těším se na slyšenou a na viděnou.

Lucie Kovářová

Mgr. Lucie Kovářová