ZŠ Pardubice - Studánka - Fyzika 8.A, 8.B, 8.C pro období 11.5.- 22.5.

Fyzika 8.A, 8.B, 8.C pro období 11.5.- 22.5.

13. května 2020, 12:31 Mgr. Oldřich Jadrný

Dobrý den,

osmáci. V tomto období se budeme věnovat jednomu ze základních fyzikálních zákonů v oblasti "elektřiny"- Ohmově zákonu. Po delší době se setkáme s novým "vzorečkem" a tudíž i početními úkoly. Není to jednuduchá látka, a proto přikládám více "vysvětlovacích" prezentací a materiálů i s větším množstvím řešených příkladů. Ale na druhou stranu, příklady se řeší podobným způsobem, jako jsme vícekrát dělali ve "společné minulosti"   ( např. převeďte si na základní jednotky).

Nejdříve k minulé práci. Většina z vás si s ní dobře poradila, potěšila mě řada "fyzikálně" kvalitních fotek zdrojů. Pro možnou kontrolu přikládám s jejím svolením "samostatku" vaší spolužačky z 8.B s pár drobnostmi ode mně (příloha "SP 8.r. -zdroje-řešení")

Nová práce

- prostudujte si v učebnici str. 137- 140 a přílohy "Ohm. zákon a odpor- prez", "Dovysvětlení k Ohm. zák.","Ohm. zákon- jen vzoreček", "Ohm. zák.-graf", "Ohm. zák.-příklady-prez."

- "dostaňte" do sešitu "Fyzika" zápis- obě přílohy "SCAN0049" i "SCAN0050"

- vypracujte příklady z učebnice:

  1.    141/U3 celý ( v části a bez výpočtu)

  2.    141/U5 (napiš celý převod)

  3.    142/9 ( i řešení s porovnáním)

  4.    142/10- výsledek zaokrouhli na desetiny mA (rada: dá se rychle řešit bez vzorečků pomocí přímé úměry- trojčlenkou)  - zaokrouhlení upřesněno 15.5.

- "dobrovolný" úkol pro zájemce

    Sestroj graf závislosti proudu na napětí pro rezistor s odporem 0,01 kiloohmů v rozsahu 0 až 10 V. (rada: vyplatí se přiřadit 1cm délky "šikovné" napětí- např. 1V- i "šikovný" proud).

Vaše práce pošlete se vším všudy do konce soboty 23.5.2020 na mail:

oldrich. jadrnyzs-studankacz

Nebude to "dávačka", ale věřím, že většina to "dá" (a kdo si s fyzikou tolik "netyká", určitě zvládne alespoň část). V případě potřeby konkrétních problémů mne kontaktujte osobně.

O. Jadrný

sp-8.r. zdroje-řešení

ohmuv-zakon-a-odpor-prez

dovysvětlení-k-ohm. zák.

ohmuv-zakon-jen-vzorecek

ohm. zák.-graf

ohmuv-zakon-priklady-prez

scan0049-ohm. zák.-zápis

scan0050-ohm. zák. 2. č.-řeš. příklady

 

Mgr. Oldřich Jadrný