ZŠ Pardubice - Studánka - Matematika 9.A práce na období 4.5. - 10.5.

Matematika 9.A práce na období 4.5. - 10.5.

3. května 2020, 19:17 Mgr. Ivana Nejedlá

Moje 9.A

Díky všem, kteří mi zasíláte vyřešené práce.

Zašlete prosím urychleně práce, které vám chybějí do ostatních předmětů (fyzika, zeměpis, anglický jazyk, chemie,..), abychom se od dalšího týdne mohli zaměřit především na přípravu na přijímací zkoušky.

Vzhledem k tomu, že si někteří přáli dostávat práci na týden vždy od neděle do neděle, vkládám práci již nyní a budu tak činit vždy v neděli na další týden – i pokud budeme některé z úkolů řešit na společných setkáváních. Od příštího týdne vám budu nosit zadání nakopírované na naše setkání.

V tomto týdnu dokončíme příklady s jehlanem. Při výpočtech si kromě vzorečku na objem jehlanu opakujete práci s obsahy rovinných útvarů, řešení příkladů pomocí Pythagorovy věty, výpočet hmotnosti těles, dopočítávání neznámé veličiny ze vzorečku  - takže to nepovažujte za ztrátu času. Vypočítané příklady mi buď zašlete, nebo doneste na naše první setkání.

V týdnu od 11.5. začínáme znovu opakovat k přijímacím zkouškám.

Při každém setkání zopakujeme část učiva, které v testech bývá + obdržíte 4 testy na procvičení domů, jejichž vyřešení budu od vás vyžadovat.

Plán:

  1. úpravy výrazů s čísly i proměnnými (písmeny), rovnice a jejich soustavy, slovní úlohy řešené rovnicí a soustavou
  2. konstrukční úlohy
  3. geometrické výpočty v rovině i v prostoru
  4. poměr, trojčlenka, procenta, úlohy na dělitelnost
  5. přijímačky???

Těším se na vás!

Mgr. Ivana Nejedlá