ZŠ Pardubice - Studánka - Vyhodnocení dotazníku k distanční výuce

Vyhodnocení dotazníku k distanční výuce

Vážení rodiče,

velmi Vám děkuji za vyplnění dotazníků k dosavadní distanční výuce - grafické zpracování přikládám v příloze. Odpovědělo Vás celkem 487, což je skoro 67% všech rodičů školy. Veškerou práci s tím spojenou jsme my i vy dělali společně proto, abychom výuku v následujícím období posunuli zase o něco dále.

Podrobnosti najdete v již zmiňované příloze. Co je ale z ankety nejvíce patrné, je ještě větší poptávka po online výuce, která ale nemusí být pro všechny žáky povinná, protože k ní v nějakých rodinách nemají podmínky. Určitě jako škola zareagujeme, abychom podobné ankety a dotazníky nedělali jen pro zkrácení dlouhé chvíle. Jednotlivým učitelům výsledky přeposílám i s Vašimi komentáři a znovu jim děkuji za jejich nasazení, které ve velké většině oceňujete i Vy.

Pár informací k nejbližším týdnům:

MŠMT by v pondělí 4. 5. mělo dokončit metodický pokyn k návratu žáků 9. ročníků do škol ke konzultacím k 11.5. Třídní učitele devátých ročníků jsem již informoval, aby od rodičů zjistili závazný zájem, abychom mohli návrat deváťáků organizačně naplánovat a pomoci jim před přijímacími zkouškami na střední školy.

Stejně tak potřebujeme naplánovat organizaci návratu žáků I. stupně k 25. 5. Abychom Vám mohli více přiblížit, jak bude od 25. 5. samotná organizace dne ve škole probíhat, potřebuji zjistit závazný zájem žáků z I. stupně o návrat do školy.  Až budeme vědět počet žáků, kteří se budou moci scházet pouze ve skupinkách do 15 dětí, tak dokážeme lépe odhadnout personální zajištění této mimořádné docházky a následně Vás seznámíme s detaily.

Tímto Vás tedy žádám, abyste jako rodiče žáků I. stupně dali nejpozději do čtvrtka 7. 5. vědět svým třídním učitelům, zda se docházky od 25. 5. Vaše dítě zúčastní, či nikoliv. Jen připomínám, že dodatečné přihlášení žáka k presenční výuce již nebude z organizačních důvodů možné.

Ještě bych rád připomenul, že plánované přijímací zkoušky do šestých tříd s rozšířenou výukou TV a AJ budou realizovány v červnovém termínu. Přesný termín Vám dám vědět hned potom, až MŠMT zveřejní termíny přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia.

Vážení rodiče, moc dobře vím, že je tato mimořádná situace pro Vás velmi obtížná. Zejména bych rád ocenil spolupráci rodičů, kteří mají malé školáky a velmi nepříjemná je situace i pro budoucí středoškoláky. Věřte ale, že si Vaší spolupráce nejen v této mimořádné době ceníme a společně vše určitě zvládneme.

S pozdravem,

Filip Patlevič, ŘŠ

vyhodnoceni-dotazniku-zhodnoceni-dosavadni-distancni-vyuky-na-zs-pardubice-studanka

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy