ZŠ Pardubice - Studánka - Český jazyk - 6.C  do 12.6.

Český jazyk - 6.C  do 12.6.

7. června 2020, 22:36 Mgr. Lucie Kovářová
  • Mluvnice - online hodina v pondělí 8.6. od 10:00 a ve čtvrtek 11.6. od 9:00

Téma: Souvětí, Spojovací výrazy, Skladba – opakování, Pravopis, Zvuková stránka jazyka

Pomůcky: učebnice a sešity na český jazyk, psací potřeby

Cvičení z PS vypracovat na čtvrteční hodinu: 71/4, 72/5, 6 – kontrola při hodině.

  • Literatura:

Putování za vědou a technikou – Stvoření iPadu a robota

Přečti si text na s. 148-149, odpověz celými větami a čitelně do literárního sešitu na otázky 1, 4, 6.

Přečti si text na s. 150-151, odpověz celými větami a čitelně do literárního sešitu na otázky 1, 3, 4, 5.

Zpracovaný zápis pečlivě vyfoť a pošli mi mailem.

Nezapomeňte doplnit a poslat všechny resty. Těším se na slyšenou.

Abychom se jenom neučili, ale mohli si i popovídat, naplánovala jsem třídnickou hodinu ve čtvrtek 11.6. 11:30 - 12:00.

Lucie Kovářová

Mgr. Lucie Kovářová