ZŠ Pardubice - Studánka - Český jazyk – 7.B  do 12.6.

Český jazyk – 7.B  do 12.6.

7. června 2020, 23:48 Mgr. Lucie Kovářová
  • Online hodina v pondělí 8.6. od 11:00 a ve čtvrtek 11.6. od 10:00

Téma: Spojovací výrazy, Interpunkce, Grafické znázornění souvětí, Skladba – opakování, Pravopis

Pomůcky: učebnice a sešity na český jazyk, psací potřeby

Na čtvrteční hodinu vypracovat cvičení z PS 74/1, 2, 3 a 75/4 – kontrola při hodině!

Zhlédni, prosím, následující videa – informativně – do konce týdne:

https://www.youtube.com/watch?v=1H4Y88V20M4&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=nXVEJDqE9q0&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=JFhNrH6pKV0&t=4s

  • Sloh – vypravování – zpracuj nejpozději do 16.6.!
  • Vymysli vypravování podle začátku: a) Když přišel dopis, věděl, že …/ b) Šli jsme kolem řeky a …/ c) Tohle mi vyprávěl osamělý strom: … Vyber si. Vypracuj do wordu a pošli mi mailem. Kritéria: Minimálně 100 slov. Neopakovat slova. Spisovnost, pravopis. Zápletka-napětí-rozuzlení. Zařazení přímé řeči (nepřehánět).
  • Literatura – Pátrání po skutečnosti za slovy

Přečti si úryvek na s. 156-157. Odpověz celými větami na otázky 1, 4, 5, 6.

Přečti si úryvek na s. 160-161. Vypiš z obou článků argumenty pro a proti držení zbraní. Postačují tyto argumenty, abys k držení zbraní občany zaujal zdůvodněný postoj? Potřeboval bys ještě něco vědět/ ověřit?

Napiš do wordu, pošli mailem.

Nezapomeňte doplnit a poslat všechny resty. Těším se na slyšenou.

Lucie Kovářová

Mgr. Lucie Kovářová