ZŠ Pardubice - Studánka - Profil - Mgr. Zuzana Štěpánková

Mgr. Zuzana Štěpánková

 Hlavní kontakt: zuzanastepankovazs-studankacz
 zuzanastepankovazs-studankacz

Kontakty

 V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) jsou požadované informace k dispozici pouze přihlášeným uživatelům.

Mi­lí ro­­di­­če, základní ško­­la Par­­du­­bi­­ce – Stu­­dánka po­řá­­dá ve spo­luprá­­ci se Spo­lečnos­tí přá­­tel ško­ly knižní bazár­ek. Má­­te do­­ma kni­hu, kte­rá vaše dí­­tě pří­l­iš ne­za­uja­­la,…
  Celý článek
Mi­lí ro­­di­­če, základní ško­­la Par­­du­­bi­­ce – Stu­­dánka po­řá­­dá ve spo­luprá­­ci se Spo­lečnos­tí přá­­tel ško­ly knižní bazár­ek. Má­­te do­­ma kni­hu, kte­rá vaše dí­­tě pří­l­iš ne­za­uja­­la,…
  Celý článek