ZŠ Pardubice - Studánka

ZŠ Pardubice - Studánka

Nejnovější články

Akce školy 1. stupeň Školní jídelna Akce školy Informace Akce školy
Tak jo. Podzim něk­de za­pomněl ba­bí lé­to, před­po­věď po­ča­sí sli­bova­la na všech­ny tři dny déšť. Strávil jsem ne­dě­li vy­mýšlením a plánováním spor­tovních a poznáva­cích ak­tivit a teď, den před od­jez­dem, má…
  Celý článek