ZŠ Pardubice - Studánka

ZŠ Pardubice - Studánka

Nejnovější články

Za deš­tivého po­ča­sí vy­razi­li ve čtvr­tek 17. 5. žá­ci 5. B a 5. C tří­dy na exkurzi do Prahy. Cíl­em by­la pro­hlídka Pražského hra­du. Ce­lá výprava proš­la bez­pečnost­ním rá­mem. Za ním če­ka­la prův­od­kyně,…
  Celý článek
Ve stře­­­­du 16. květ­­­­na 2018 pro­­­­běh­­­­la v na­ší ško­le sbír­­­­ka Ligy pro­­­­­­­ti ra­­­­kovi­ně Praha. Sym­­­­bo­lem sbír­­­­ky byl žlu­­­­tý kví­t­ek mě­­­­síčku lé­­­­kařského s fi­alovou stužkou…
  Celý článek
Bylo pon­dělí 7. květ­na, den mezi dvě­ma dny volný­mi. Ide­ální ­čas k opuš­tění školních lavic a pro­tažení si tě­la v jarní přír­o­dě. Pro­to manže­lé Ma­cháč­k­ovi z od­dílu Loko­mo­tiva Par­du­bi­ce uspo­řá­d­a­li v…
  Celý článek