ZŠ Pardubice - Studánka

ZŠ Pardubice - Studánka

Nejnovější články

1. stupeň Informace 2. stupeň
Vče­ra pro­běh­lo v KD Hro­novická slavnost­ní roz­lou­čení s žáky devát­ých roční­ků u příl­eži­tos­ti ukon­čení do­cház­ky na na­ší ško­le. Jak ce­lá ak­ce pro­bíh­a­la se můž­e­te po­dívat v na­ší fo­togale­rii zde. …
  Celý článek
1. stupeň Informace Informace