ZŠ Pardubice - Studánka

ZŠ Pardubice - Studánka

Nejnovější články

V po­lovi­ně 19. sto­le­tí do­spě­la idea do­stav­by sva­tovít­ské ka­tedrály k myšl­en­ce, aby byly do velkého pro­s­to­ru chrá­mu po­říze­ny nové repre­zen­ta­tivní var­ha­ny. Plá­ny byly velko­lepé, nástroj se měl stát…
  Celý článek