ZŠ Pardubice - Studánka - Druháci se chlubí:"Vím, jak čistit zuby!"

Druháci se chlubí:"Vím, jak čistit zuby!"

29. září 2012, 21:31 Mgr. Jaroslava Oplatková

Zdravé zu­by

 

Pe­čuj o svůj chrup,

ať ne­bo­lí zub.

Zdravé zu­by, zdravé dí­tě,

pe­čuj o ně, ne­bo­lí tě.

 

Zdravé zu­by mu­síš mít,

kup si na to zubní nit.

A po­řád­ný kar­tá­ček,

ne­buď ma­lý laj­dá­ček.

 

Dvě mi­nu­ty dva­krát denně

o své zu­by pe­čuje­me.

 

A ne­pa­trná ukáz­ka výu­kového ma­te­ri­álu:

zuby.doc1.32 MiB
zu­by

J. Oplatková, P. Pospíšil a I. Trojánková