ZŠ Pardubice - Studánka - Poradenské služby a konzultační hodiny ve školním roce 14/2015

Poradenské služby a konzultační hodiny ve školním roce 14/2015

1. září 2014, 13:52 Mgr. Ivana Nejedlá

Poradenské služby ve škole

Výchovný poradce:   

Mgr. Iva Papežová - konzultační hodiny v pondělí 14.00 – 15.00 v hlavní budově v kanceláři zástupce ředitele pro 1. stupeň

Metodik prevence:    

Mgr. Marcela Patlevičová (1. stupeň) – konzultační hodiny v úterý 14.00 – 15.00 v učebně 5.B

Mgr. Ivana Skalická (2. stupeň)  – konzultační hodiny v pondělí 14.30 – 15.00 v hlavní budově ve cvičné kuchyňce

Školní psycholog:      

Mgr. Zuzana Virtová, zaměstnanec školy, ve škole pracuje v pondělí a v úterý, jedenkrát za 14 dnů rovněž v pátek. Kancelář – hlavní budova, vedle posluchárny, dveře č. 108.

Konzultace je vždy možná na základě telefonické domluvy.

Konzultační hodiny vyučujících 2. stupně – určené pro žáky na základě předchozí domluvy

Antlová Petra

pondělí

14.00 – 14.30

kabinet AJ hlavní budova

Bartošková Ilona

čtvrtek

7.10 - 7.40

učebna zeměpisu

Beranová Karla

pondělí

13.45 – 14.15

kabinet VV

Chrbjátová Vendula

úterý

7.20 – 7.50

kabinet AJ hlavní budova

Hojková Andrea

středa

14.15 - 14.45

učebna přírodopisu

Jadrný Oldřich

středa

7.20 - 7.50

učebna fyziky

Jarošová Soňa

úterý

7.20 – 7.50

kabinet jazyků hlavní budova

Jílková Ilona

středa

7.20 - 7.50

kabinet matematiky

Kaplan Miloš

čtvrtek

7.10 - 7.50

kabinet zeměpisu

Kárská Jitka

pondělí

13.45 - 14.15

kabinet dějepisu

Mandys Jiří

pondělí

14.10 - 14.40

učebna fyziky

Marková Pavlína

pondělí

13.45 – 14.15

učebna chemie

Nejedlá Ivana

středa

7.00 - 7.45

ředitelna školy

Patlevič Filip

čtvrtek

14.00 - 14.45

kancelář ZŘŠ

Skalická Ivana

čtvrtek

7.20 – 7.55

cvična kuchyňka

Syrovátková Hana

pondělí

13.45 – 14.15

kabinet AJ hlavní budova

Vilímová Iva

pondělí

13.45 – 14.15

učebna fyziky

Volkovová Zuzana

středa

7.15 - 7.45

kabinet dějepisu hlavní budova

Zářecký Tomáš

Pondělí

13.45 – 14.15

kabinet dějepisu

Pokud žák má v době konzultačních hodin učitele vyučování, domluví se s ním individuálně na jiném termínu, který bude oběma vyhovovat.

Mgr. Ivana Nejedlá, ředitelka školy