ZŠ Pardubice - Studánka - Florbalový turnaj

Florbalový turnaj

Dě­ku­ji všem spor­tov­cům, fanouškům, roz­hod­čím, po­mocníkům a rozt­leskávačkám za zdárný průb­ěh tra­dičního stu­dáneckého flor­balového turnaje pro 4.-9. tří­dy a při­dávám pár fo­to­grafií. Sláva ví­t­ězům a čest po­raženým :-))

Mgr. Filip Patlevič