ZŠ Pardubice - Studánka - Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji

Jaderný reaktor, štěpení částic a celá jaderná elektrárna, tyto pojmy byly před návštěvou Jaderné elektrárny Dukovany velkou neznámou.

Vyjeli jsme v 9 hodin od Gymnázia Pardubice Dašická. Nesmím zapomenout na to, že s námi bylo i několik studentů a učitelů z onoho gymnázia. Cesta do Dukovan trvala přibližně dvě a půl hodiny. Program byl zajímavý, dozvěděli jsme se mnohé informace o již třicetileté historii této elektrárny. Také jak funguje celá elektrárna, co je to jaderný reaktor a mnoho dalších věcí. Viděli jsme několik modelů reaktorů a uranových tyčí a měřili jsme radiaci. Do elektrárny jako takové jsme se nedostali. Po prohlídce jsme jeli do nedalekého hotelu, kde jsme se naobědvali. Poté už jsme vyrazili do Pardubic. Přijeli jsme o hodinu později, než bylo plánováno, čili v 17 hodin.

Teď už víme, jak vše funguje a těšíme se na další výlet.

Matěj Macháček

Mgr. Filip Patlevič